Police TV

สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5
โดยใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 3718
Symbol rate : 1600 , Polarization : vertical.
ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน
ดำเนินการผลิตรายการโดยบริษัท UCI Media จำกัด

เนื้อหารายการโดยรวมจะมีทั้งข่าวข้อเท็จจริง ข่าวการเมือง
ข่าวอาชญากรรม การรายงานการจราจร พระราชกรณียกิจ
ตลอดจนการเผยแพร่การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้
รับทราบในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงรายการบันเทิงที่จะ
ให้ทั้งสาระและความสนุกสนานแก่ผู้รับชม

รายการ PoliceTV
News
** ท่านสามารถรับชมได้ในระบบ C Band ไทยคม 5 โดยปรับ frequency : 3718 Symborate rate : 1600 Polarization : vertical...   ** ท่านสามารถรับชมผ่านทางกล่องสัญญาณ PSI ช่อง203 , GMMZ ช่อง74 , DYNATSAT ช่อง68
TV Programsee all
รายการที่ นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลลตำรวจ เช่น หน่วยงานต่างๆ ภารกิจ
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
ประเด็นข่าวที่น่าสนใจและความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจ
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
รายการที่นำเสนอการทำงานของแต่
ละสถานีตำรวจว่ามีการทำงานอย่างไร 
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
รายการที่นำเสนอข่าวสาร เป็นการสรุปประเด็นที่น่าสนใจ
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง


ภาพข่าวการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ภาพข่าวการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภาพข่าว ปปส.ภาพข่าวการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภาพข่าวการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ


 
Idocs Guide to HTML ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติป่าโกงกาง บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กะปิกุ้งแท้ เกาะลันตา กาแฟชะมด ลำทับ ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่