Police TV

สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5
โดยใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 3718
Symbol rate : 1600 , Polarization : vertical.
ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน
ดำเนินการผลิตรายการโดยบริษัท UCI Media จำกัด

เนื้อหารายการโดยรวมจะมีทั้งข่าวข้อเท็จจริง ข่าวการเมือง
ข่าวอาชญากรรม การรายงานการจราจร พระราชกรณียกิจ
ตลอดจนการเผยแพร่การทำงานของตำรวจให้ประชาชนได้
รับทราบในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงรายการบันเทิงที่จะ
ให้ทั้งสาระและความสนุกสนานแก่ผู้รับชม

รายการ PoliceTV
News
** ท่านสามารถรับชมได้ในระบบ C Band ไทยคม 5 โดยปรับ frequency : 3718 Symborate rate : 1600 Polarization : vertical...   ** ท่านสามารถรับชมผ่านทางกล่องสัญญาณ PSI ช่อง203 , GMMZ ช่อง74 , DYNATSAT ช่อง68
TV Programsee all
รายการที่ นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลลตำรวจ เช่น หน่วยงานต่างๆ ภารกิจ
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
ประเด็นข่าวที่น่าสนใจและความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจ
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
รายการที่นำเสนอการทำงานของแต่
ละสถานีตำรวจว่ามีการทำงานอย่างไร 
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง
รายการที่นำเสนอข่าวสาร เป็นการสรุปประเด็นที่น่าสนใจ
อ่านต่อ ดูรายการย้อนหลัง


ภาพข่าวการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ภาพข่าว ปปส.ภาพข่าว ปปส.

ภาพข่าวภาพข่าว ปปส.


Schedule see all
Time Program
07.00 - 07.30
ใต้ร่มใบบุญ
08.00 - 08.30
Police News Update
10.00 - 10.30
ชุมชนอุ่นใจ
12.00-12.30
Police News Update
14.00-14.30
รอบวันทันเหตุฯ
16.00-16.30
Inside Police
17.00-18.00
Police News Update
08.00-08.30(ส-อา.)
สน.สุขภาพฯ
พิธีกรPoliceTV