กองปราบแนะ แชทยืมเงิน!! ใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีได้


หลายคนคงประสบปัญหาให้คนรู้จักหรือเพื่อนยืมเงิน แล้วไม่ได้คืนบ้าง วันนี้ เพจกองปราบปราม โดยกองบังคับการตำรวจปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้แนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการนำข้อมูลในการแชทหรือพูดคุยกันผ่านทางอินเตอร์เน็ท สามารถนำไปเป็นหลักฐานการยืมเงินได้

ให้ยืมอย่างไร ให้ได้คืน

💸ปัญหาการยืมเงินเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับผู้ที่ให้ยืมแล้วไม่ได้เงินกลับคืนมา ดังนั้นการทำหลักฐานให้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้คนอื่นยืมเงิน

💵โดยทางกฎหมายแล้ว การให้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ แล้วลงลายมือชื่อ ถ้าไม่ทำเอกสารหลักฐาน ก็จะฟ้องบังคับต่อศาลไม่ได้ หรือหากกู้ยืมเงินน้อยกว่า 2,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารก็ฟ้องร้องต่อศาลได้ (ป.พ.พ. มาตรา 653)

💶ปัจจุบัน “การยืมเงินผ่านแชทหรือสังคมออนไลน์” แต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกัน ถือว่า “แชทยืมเงินเป็นสัญญาและหลักฐานการกู้ยืมเงิน” สามารถใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีได้ (ฎีกาที่ 8089/2556)

💷แชทที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือ ต้องประกอบด้วย
1. ข้อความแชท (Chat) ที่ระบุข้อความการขอยืมเงิน จำนวนเงิน และเห็นบัญชีผู้ใช้ว่าเป็นใครมาขอยืมเงิน
2. บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน (Account) ในแชตจะต้องสามารถระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน และเป็นข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีระบบปลอดภัยและเชื่อถือได้
3. หลักฐานการโอนเงิน (Slip) ที่ระบุวันเวลาที่โอนเงิน ไม่แก้ไขวันเวลารับส่งข้อความ
หากมีหลักฐานดังที่กล่าวมา ถือเป็นหนังสือใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องศาลได้ตามกฎหมาย

ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

#แชทยืมเงิน#กองปราบ#กองปราบปราม#CSD#CSDthailand

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV
กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 /
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES
• POLICE TV Website : http://www.policetv.tv
•  https://www.facebook.com/policetv.tv
• LINE@ : @poltv (อย่าลืมเติม@)
• INSTAGRAM : POLICETV
#POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ