ตำรวจทางหลวงแนะเลี่ยง 14 จุดเส้นทางน้ำท่วม!!!! รถไม่สามารถผ่านได้

…น้ำท่วมทางหลวง เนื่องจากพายุโซนร้อน #โพดุล ทำให้การจราจรไม่สามารถสัญจรได้หลายจุด ⚠️⚠️🌧💧 #สถานการณ์น้ำท่วม 💧🌧⚠️⚠️
#แนะนำเส้นทาง ส่วนไหนมีเส้นทางเลี่ยงได้ และจุดน้ำท่วม เราได้รวมมาให้แล้วครับ หรือสามารถสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง
และจุดประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่น้ำท่วม หรือโทร สายด่วนกรมทางหลวง 1586☎️

 

#เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม ทล. 23 บ้านสวน-เขื่อนใน
จากยโสธรให้ใช้ทล. 202 ไปอำนาจเจริญ และต่อด้วยทล. 212 ไปอุบลราชธานี

 

#เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม
ทล. 2043 ยางเฌอ-มหาชนะชัย
จากอ.เสลภูมิ ให้ใช้ทล. 23 เข้าร้อยเอ็ด
แล้วใช้ทล. 215 ไปอ.สุวรรณภูมิ
และต่อไปโนนชัยศรีได้

 

 

#เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม
ทล. 2050 อุบลฯ-ตระการพืชผล
จาก #อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ
ให้ใช้ทล. 2112 เลี้ยวขวาที่อ.ลืออำนาจ
เข้าทล. 2134 เพื่อไป #ตระการพืชผล

 

 

 

#เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม
ทล. 2210 น้ำปลีก-ขมิ้น
จาก #แยกน้ำปลีก ใช้ ทล.202
ไปตัวเมืองอำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า
เข้าทล.212 สู่ #ขมิ้น ถึงแยกบ้านหลักชัย
เลี้ยวขวาเข้าทล.2210 ไป #หัวตะพาน

 

 

#เส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม
ทล. 2406 บ้านโคก-ธาตุกลาง
จาก #บ้านโคก ถ.แจ้งสนิท ทล.23
เลี้ยวเข้าทล.2083 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล. 2351
ไปอ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล. 2086
บรรจบทล. 226 เข้าสู่ #อุบลราชธานี
ใช้ทล. 23 ต่อไป #เขื่องใน

 

 

 

 

ที่มา