POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

14

2017

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้น ชุมชนพื้นที่เสียง ในพื้นที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และ

ตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก้ไขปัญหายาเสพติด และ การมั่วสุมของเยาวชน ซึ่งจะก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และริมลฑล กองบังคับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ และ กองบังคับการตำรวจท่องที่ยว , กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และ เจ้าหน้าที่ทหาร จาก ป.พัน 2 รอ. จึงได้ร่วมกัน ปิดล้อมตรวจค้น ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่

กรกฎาคม

6

2017

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานเพื่อประชาชน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เดินทางพร้อมคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ

มิถุนายน

30

2017

พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัศร์ ผบช.สทส.เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันนี้เวลา 10.00 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัศร์ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในงานมีการประกอบศาสนพิธี จากนั้นมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลและกำกับงานด้านการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบไปด้วยหลายส่วนงาน อาทิ กองบังคับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจสื่อสาร กองบังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง และกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี มีกลุ่มงานที่ควบคุมดูแล อาทิ กลุ่มงานระบบวิทยกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี

เมษายน

27

2017

ครบรอบ 63 ปีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร

รอง ผบ.ตร.เป็นประธานงาน ครบรอบ 63 ปีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือพลร่ม อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานใน งานครบรอบ 63 ปีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร โดยได้ถวายพวงมาลัย สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำข้าราชการตำรวจร่วมร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ก่อนชมนิทรรศการ 63ปีตำรวจพลร่มกับพระมหากรุณาธิคุณฯ พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวว่า หน่วยตำรวจพลร่ม หรือนเรศวร 261 ถือเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพมากของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอด63ปี ปฏิบัติภารกิจสำคัญมากมาย ภารกิจหลักคือถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ ดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญของประเทศ

มีนาคม

21

2017

ขอเชิญข้าราชการตำรวจในสังกัดชั้นยศ พ.ต.ท.ขึ้นไป สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ” ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง

โดยเปิดรับสมัคร วันที่ 23 – 27 มกราคม 2560  ซึ่งมีค่าลงทะเบียนในการอบรมคนละ 20,000 บาท หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครที่มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ในวิทยาลัยป้องกันราชการอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ได้โดยตรง และสำเนารายชื่อส่งมาที่ สกพ.(พท.) ทราบด้วย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ สกพ. ที่ http://www.human.police.go.th