POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม

8

2019

รัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญดอกไม้และกระเช้าพระราชทานแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเม […]