POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

6

2017

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานเพื่อประชาชน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วม […]