POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ข่าวสารทั่วไป

สิงหาคม

14

2019

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรต […]