POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

รูปภาพกิจกรรม

มกราคม

11

2018

สทส. ตร. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

สทส. ตร. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด วันนี้ 11 ม.ค. 2561 เมื่อเวลา 09:00 น. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (สทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี  พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีเปิด โดย พล.ต.ท.สัญชัย  ได้กล่าวว่า ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แทปเล็ทหรือโทรศัพท์สามาร์ทโฟน จึงทำให้ปริมาณการกระทำผิดทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สทส.

มกราคม

10

2018

ผบช.สทส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรมจิตอาสา

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมจิตอาสาและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561 วันนี้เวลา 10.30 น. ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม “กิจกรรม จิตอาสา และเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561” โดยได้ร่วมกันฟังเทศน์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงานและต่อข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วม  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

มกราคม

8

2018

เก็บตก ภาพบรรยากาศพิธีเปิดสนามยิงปืนวังกานนท์ คอมมานโดกองปราบปราบ(มีคลิป)

เก็บตก ภาพบรรยากาศพิธีเปิดสนามยิงปืนวังกานนท์ ภายในคอมมานโดกองปราบปราบ                        วันที่ 7 ม.ค. 25561  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธ และได้ชมการสาธิตยุทธวิธีการฝึกของตำรวจกองปราบปราม โดยหน่วยคอมมานโดกองปราบปรามได้จำลองสถานการณ์กรณีคนร้ายจำนวนมาก และมีอาวุธชนิดร้ายแรง โดยได้สาธิตกาโรยตัว FAST ROPE และเทคนิคการบุกต่างๆ ผบ.ตร. เดินชมอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางตำรวจกองปราบปรามและท่าน

มกราคม

8

2018

ตร. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมหมวกนิรภัย เคลือบซิลเวอร์นาโน “หมวกสะอาดไร้กลิ่น

ตร. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมหมวกนิรภัย เคลือบซิลเวอร์นาโน “หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวิน ปลอดภัย”   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    มีความห่วงใยประชาชนผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อหาวิธีการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและจูงใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้สารซิลเวอร์นาโนเคลือบหมวกนิรภัย เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่าน ได้สรุปยอดอุบัติเหตุสะสมรวม

พฤศจิกายน

17

2017

ตร. MOU กรมราชทัณฑ์ ประสานฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด

ตร. MOU กรมราชทัณฑ์ ประสานฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยกับ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการประสานด้านระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด ผู้ต้องขัง ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดย ร.ผบ.ตร กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ จะทำให้ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ หรือ

พฤศจิกายน

17

2017

ครบรอบ 84 ปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และพิธีสงฆ์

มื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ครบรอบ 84 ปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และพิธีสงฆ์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย โดยเวลาประมาณ 7:00 น. ได้มีพิธีบูชาศาสพระภูมิ และจากนั้นพิธีบูชารูปพระนารายณ์ ณ รูปปั้นนารายณ์ หน้าอาคาร 18 จากนั้นพิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 หน้าอาคาร 1

พฤศจิกายน

15

2017

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ๑๐) และพลตำรวจโท เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี ประพันธ์ จันทร์เอม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนและคณะ

พฤศจิกายน

15

2017

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นประธานประชุมโครงการต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการ ศปทส.ตร เป็นประธานประชุมโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกและเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานราชการเอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู และหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลาย ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา เป็นการดำเนินการตามนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกัน

พฤศจิกายน

15

2017

โฆษก ตร. ปล่อยคาราวาน ต้านภัยหนาว อ.เฉลิมพระเกียรติ

โฆษก ตร. ปล่อยคาราวาน ต้านภัยหนาวสู่ อ. เฉลิมพระเกียรติ เป็นที่แรก ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดโครงการ ไร้หนาว ไร้โรค ไร้จน ช่วยประชาชนพ้นภัยหนาว ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้เปิดรับ บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กๆ และ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้พี่น้อง ในถิ่นทุรกันดาร ก่อนภัยหนาวจะมาถึง เพื่อลดการสูญเสียอันสามารถหลีกเลี่ยงได้ ปรากฏว่ามีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เลื่อนกำหนดการปล่อยขบวนคาราวานความช่วยเหลือชุดแรก จากเดิมวันที่

พฤศจิกายน

12

2017

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ไร้หนาว ไร้โรค ไร้จน”ช่วยประชาชนพ้นภัยหนาว

เส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่น คนละเล็ก คนละน้อย แด่น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส… ***************** พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยต่อประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และครอบครัว ที่อาจต้องเผชิญภัยหนาว ในช่วงฤดูหนาวนี้ จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พิจารณาแนวทางช่วยเหลือ และได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รรท.รอง ผบ.ตร. และโฆษก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป