POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

Download

มกราคม

8

2019

ลงทะเบียนแล้วหรือยัง พรบ ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

รู้หรือไม่ ตามพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จะต้องยื่นขอใบอนุญาตภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 หากฝ่าฝืน ผู้ประกอบการ มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องการผ่านการฝึกอบรม 10 ชม. จากสถานฝึกอบรมที่ตร.อนุมัติ ฝ่าฝืนมีโทษ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5000 หรือทั้งจำทั้งปรับ www.sarnitet.police.go.th  

มกราคม

8

2019

จับปรับจริง!! พ.ร.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 นี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมครบ 40 ชม. จากสถานฝึกอบรมที่ ตร. อนุมัติ หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ผ่านมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนใบอนุญาต www.sarnitet.police.go.th   >>>>>DOWNLOAD LINK <<<<<  

เมษายน

10

2018

แนะนำการใช้เส้นทางการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

แนะนำการใช้เส้นทางการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ท่านสามารถกดชมที่คลิปวีดิโอแต่ละเส้นทาง หรือ สามารถดาวน์โหลดโดยคลิีกที่คำว่า กดเพื่อกาวน์โหลด     แนะนำเส้นทางเลี่ยงอีสานตอนใต้ >>>>>>  กดเพื่อดาวน์โหลด       แนะนำเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองสระบุรี เส้นทางที่ 1 >>>>>> กดเพื่อดาวน์โหลด       แนะนำเส้นทางเลี่ยงตัวเมือสระบุรี เส้นทางที่ 2 >>>>>>         แนะนำเส้นทางจุด