POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ครบรอบ 84 ปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และพิธีสงฆ์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย

เปิดอ่าน 413 views

มื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ครบรอบ 84 ปี กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และพิธีสงฆ์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย โดยเวลาประมาณ 7:00 น. ได้มีพิธีบูชาศาสพระภูมิ และจากนั้นพิธีบูชารูปพระนารายณ์ ณ รูปปั้นนารายณ์ หน้าอาคาร 18 จากนั้นพิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 หน้าอาคาร 1 ตร.
พิธีสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาล ที่ 5 ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิธีสักการะรูปปั้น พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

 

Share Button