POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Tv)

เปิดอ่าน 534 views

คำสั่ง ตร. ที่ ๖๓๔/๒๕๖๐ ลง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Tv)

 

>>>>Download

Share Button