POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ตร. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมหมวกนิรภัย เคลือบซิลเวอร์นาโน “หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวิน ปลอดภัย”

เปิดอ่าน 752 views

ตร. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมหมวกนิรภัย

เคลือบซิลเวอร์นาโน “หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวิน ปลอดภัย”

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    มีความห่วงใยประชาชนผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อหาวิธีการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและจูงใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้สารซิลเวอร์นาโนเคลือบหมวกนิรภัย เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่าน ได้สรุปยอดอุบัติเหตุสะสมรวม 7 วัน มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึง 3,841 ครั้ง ซึ่งมีจำนวนของผู้เสียชีวิตรวม 423 คน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม 4,005 คน และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.83 โดยส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุมาจากการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งสิ้น
ทั้งนี้ จากผลการวิจัยพบว่าการสวมหมวกนิรภัยนั้นสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางรถจักรยานยนต์ได้ถึงร้อยละ 37  อีกทั้งยังพบว่าผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนั้นมีอัตราการได้รับบาดเจ็บทางสมองสูงกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยถึง 6 เท่า

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนทางถนน จึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย
ในการขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

 

 

                 โดยวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 4) พลตำรวจเอก วิระชัย  ทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “หมวกสะอาดไร้กลิ่น นั่งวินปลอดภัย” พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์  หักพาล รองผู้บัญชาการ
ตำรวจท่องเที่ยว และคณะผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ สนอง
เอกสิทธิ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย และด๊อกเตอร์ รณกร  ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการเคลือบหมวกนิรภัยด้วยซิลเวอร์นาโน ซึ่งช่วยในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคมาใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดปัญหากลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ของหมวกนิรภัย และเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้จากหมวกนิรภัยที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งมักจะปฏิเสธการสวมใส่หมวกนิรภัยเนื่องจากกลิ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่สร้างความหวาดกลัว โดยภายในงานจะได้มีการแจกจ่าย  หมวกนิรภัยให้แก่ผู้แทนของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้าง ข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว  เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และนักศึกษาผู้โดยสาร พร้อมกันนี้จะได้มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ณ บริเวณแยกเฉลิมเผ่าและบริเวณโดยรอบ
ภาพโดย POLICETV

ข่าวโดย สำนักงาน รอง ผบ.ตร. 

Share Button