POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ผบช.สทส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรมจิตอาสา

เปิดอ่าน 640 views

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมจิตอาสาและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561

__0006.md.jpg
__0020.md.jpg

__0057.md.jpg
__0042.md.jpg

__0076.md.jpg
__0090.md.jpg

วันนี้เวลา 10.30 น. ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม “กิจกรรม จิตอาสา และเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561” โดยได้ร่วมกันฟังเทศน์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงานและต่อข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วม  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกด้วย

 

Share Button