POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ตำรวจภูธรภาค 2 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นสต. รุ่นที่ 54 ประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดอ่าน 1,471 views

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 พล.ต.ต.อังกูร พูลเจริญ รอง ผบช.ภ.2เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นสต.รุ่นที่ 54 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้น จำนวน 297 นาย จาก 300 นาย ซึ่งเข้ารับการอบรมตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกรมคม 2561 โดยมีผู้บังคับบัญชา และครูฝึก รวมถึงบรรดาญาติเข้ามาร่วมแสดงความยินดีในการเสร็จสิ้นการอบรมดังกล่าว


พล.ต.ต.อังกูร พูลเจริญ รอง ผบช.ภ.2 ได้กล่าวให้โอวาทแก่นายสิบตำรวจจบใหม่ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต้องขอขอบคุณในความวิริยะอุสาหะ เสียสละและเอาใจใส่ของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ตั้งใจรับความรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่สถานฝึกอบรมกำหนด จนสำเร็จการฝึกอบรมด้วยดี ผมขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการฝึกอบรมในครั้งนี้

ในฐานะที่ท่านทั้งหลาย เป็นบุคลากรส่วนหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ท่านพึงดำรงและรักษาไว้ซึ่งจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือคำติฉินนินทาใด ๆ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถ รู้พัฒนาตนเอง ให้ทันต่อสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ประการสำคัญ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน้าที่ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและความคิด งานจึงจะสำเร็จ บังเกิดผลดีต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติต่อไป


ทั้งนี้ นักเรียนนายสิบตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้กลับไปยังต้นสังกัด และเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจต้นสังกัดต่อไป

Share Button