POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

เชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

เปิดอ่าน 1,787 views

พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า อบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบย้อนยุค สะท้อนร่องรอยอดีตอันรุ่งโรจน์รุ่งเรืองของเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 รวมถึงบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกครองประเทศชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นเมื่อเดินเข้ามาได้พบกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง ตั้งเด่นตระหง่านท่ามกลางสวนดอกไม้ ดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 ชนิด ดาวเรือง ดาวกระจาย คอสมอส บานชื่น รวม 200,000 ต้น เนรมิตพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตกลายเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ให้ผู้มาร่วมงานได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และสวนดอกไม้หากมองจากมุมสูงเป็นรูปเรือสอดคล้องกับเรือสุพรรณหงส์ เปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์ทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปอย่างสงบร่มเย็น

 

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว แบ่งเป็น 3 โซน คือ 

1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มการพัฒนาประเทศ การรถไฟ การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ไทย และการธนาคาร

2.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า มูลนิธิโครงการหลวง ฉายหนังกลางแปลง

3.โซนร้านอาหารและร้านค้า ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย ซุ้มร้านอาหารไทยและมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ถ่ายภาพย้อนยุค


สำหรับผู้ที่จะร่วมงาน เชิญชวนใส่ชุดผ้าไทย ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม งานอุ่นไอรักคลายความหนาว จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.61

Share Button