POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

งานวันแห่งการสถาปนาและคืนสู่เหย้า 117  ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เปิดอ่าน 1,298 views

” 117  ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ”  พัฒนาการสำคัญครั้งหนึ่งของกิจการตำรวจไทย เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร ณ มณฑลนครราชสีมา แต่เนื่องจากที่ตั้งมีระยะห่างไกล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น) เสนาบดีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 เมษายน ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ย้ายที่ตั้งไปที่ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติ จึงปรากฏเป็นหลักฐานทางเอกสารในการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขึ้นเป็นครั้งแรก

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) มีทั้งหลักสูตรสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ให้การศึกษาระดับปริญญาตรี และการฝึกอบรมบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตรนักเรียนอบรม (นรอ.) ระยะเวลา 117 ปี หากเปรียบเป็นชีวิตคนก็ถือว่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ย้ายที่ตั้งมาหลายแห่ง มีพัฒนาการไปตามสถานการณ์ของบ้านเมือง แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ “ปรัชญาของสถาบันที่มุ่งผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและวิชาชีพตำรวจ การปลูกฝังทั้งความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพ”

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. ได้ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ในปัจจุบัน จัดงาน “117 ปี วันสถาปนาและคืนสู่เหย้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ” เป็นโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกท่าน ได้กลับมารำลึกถึงความทรงจำในอดีต พบการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของสถาบันแห่งนี้

19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ขอเชิญศิษย์เก่าทุกหลักสูตร ทุกท่าน ทั้งนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนอบรม มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตำรวจไทยในพิธีเปิดอุทยานใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ ชมโรงพักสามแยก โรงนอนย้อนยุค และวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกวิชาชีพตำรวจและบังคับใช้กฎหมาย และร่วมชมการแสดงต่าง

  • เปิดฟ้าสามพรานตำนาน รร.นรต.

  • เกียรติศักดิ์ เล่าขานตำนานในอดีต

  • รักษ์วินัย ขานไขปัจจุบัน

  • วิจัยกรณี ชี้แจงอนาคตงดงามตา

  • ขันตีอุตสาหะ ต่างมาร่วมร้องดั่งผองพี่น้องกัน

 

Share Button