POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

รอง ผบ.ตร. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

เปิดอ่าน 395 views

วันนี้ (5 มิ.ย.61) พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีวุฒิเนติบัณฑิตบรรจุเข้าข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรกลุ่มงานป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน จำนวน 250 อัตรา และ ตำแหน่งรองสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่นิติกร และทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 35 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ทำงานด้านพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา และตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและนักบัญชี จำนวน 70 อัตรา รวม 455 อัตรา โดยสามารถสมัครได้ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยสายงานที่ทำหน้าที่สอบสวนและนิติกรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (เนติบัณฑิตไทย) อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ สายงานนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา และสายงานตรวจสอบภายในและบัญชีต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันการศึกษานั้น ๆ มาแล้ว

รอง ผบ.ตร. กล่าวว่าการเปิดรับสมัครผู้มีคุณวุฒิเนติบัณฑิตบรรจุรับข้าราชการตำรวจครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกลุ่มงานสอบสวน เนื่องจากผู้มีที่วุฒิเนติบัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมายโดยตรง โดยเฉพาะกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และภาษาต่างประเทศ ในส่วนของผู้ที่ทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ และนักบัญชีนั้น ก็จะอยู่ในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือเป็นผู้เชียวชาญรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกทั้งยังเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนที่จะพิทักษและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

 

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2561 ยกเว้นวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. มีกำหนดการสอบข้อเขียนวันที่ 26 สิงหาคม 2561 อนึ่ง กำหนดการต่าง ๆ รวมทั้งข้อแนะนำและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยตำรวจ เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่เว็บไซต์ www.rcm.edupol.org และ www.policeadmission.org

 

Share Button