POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดอ่าน 8,926 views

 

8 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น พลตำรวจโท ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ จัดขึ้นเป็น ครังแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ โดยมีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันปีละครั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๖ โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบด้วย กีฬา ๔ ประเภท คือ รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล บาสเกตบอล และกรีฑา กำหนดใหม่ การแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ มิถนายน ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใช้สนามศุภชลาศัย สนามกีฬา แห่งชาติ และสนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสนามในการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันจะมี ขึ้นในวันศกร์ที่ ๘ มิถนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ด้วยกีฬารักบี้ฟุตบอล ณ สนามศุภชลาศัยสนามกีฬาแห่งชาติ และพิธีปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการแข่งขันกรีฑา ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. และฟุตบอล ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬา แห่งชาติ

 

อนึ่งในปีนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและมีกิจกรรมรำลึกถึงความหลัง ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนทหาร-ตำรวจ จึงได้เพิ่มการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลอาวุโสโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ขึ้นมาอีก ๑ ประเภท โดยแข่งรอบคัดเลือกในห้วงเวลา เดียวกันกับกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตารวจ ทั้งนี้รอบคัดเลือกใช่สนามบุณยะจินดา เป็นสนามแข่งขัน ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะจัดแข่งขันในวันเดียวกับวันพิธีปิดกีฬาประเพณีระหว่าง โรงเรียนทหาร-ตำรวจ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

Share Button