POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสัมนาสถานีวิทยุกระจายเสียง ร่วมสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 1,026 views

ผบช.สทส. นำข้าราชการตำรวจจากสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมสัมนาการสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เมื่อเวลา 10:00น. วันที่ 3 ก.ย. 2561 พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสนับสุนบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 44 สถานี กระจายอยู่ทั่วประเทศ และสถานีโทรทัศน์อีก 1 สถานี ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และร่วมปกป้องเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ในอนาคต ด้วยเหตุผลทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพและสังคม ปัญหาสุขภาพคือ สถิติพบว่า เด็กไทย 10 คน ที่เข้าไปทดลองติดบุหรี่ 7 คน จะเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิต ส่วนปัญหาสังคม คือ การเสพติดบุหรี่ เป็นการสื่อนำไปสู่การติดสิ่งเสพติดร้ายแรง ที่ผิดกฎหมายชนิดอื่นๆ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา โดยมีมาตรการจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน เช่น ห้ามขายแก่เด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ห้ามแบ่งขายซองขายเป็นมวนๆ และห้ามโชว์ซองบุหรี่ที่ร้านขายปลีก จึงมีความยินดีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ จะได้ร่วมประชาสัมพันธ์รายละเอียดของพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่ ให้เกิดการบังคับใช้และประชาชนสามารถปฎิบัติตามกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น

 

โดยมีการบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อต่างๆ เช่น “ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ” โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย”  โดย ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับบุหรี่ (พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560) “โดย นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรี่ไฟฟ้า อันตรายกว่าที่คุณคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อจะเป็นการรวมพลังกันในรณรงค์ป้องกันเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

Share Button