POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

โฆษก ตร. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เปิดอ่าน 568 views

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. ตรวจเยี่ยมการทำงาน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร ในฐานะหัวหน้าทีมโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางต่อมายัง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV เพื่อรับฟังการบรรยายการดำเนินงานภายใต้การบริหารของ พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในด้านยุทธศาสตร์การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานในสังกัดตลอดจน แนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันนำไปสู่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ข้าราชการตำรวจในอนาคต

  1. ทั้งนี้ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ได้เยี่ยมชมห้องส่งรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในสังกัด กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองตำรวจสื่อสาร (กวท.สส.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมอบนโยบายด้านการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

Share Button