POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี ประจำปี 2561

เปิดอ่าน 1,004 views

                         วันที่ 19 ต.ค. 61 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี ประจำปี 2561 ณ อาคารกระจก พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 118 ปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 ต.ค. 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ ในการน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีของสองพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลกแห่งสหัสวรรษ”

                                
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 ต.ค.61 จนถึงวันที่ 16 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ อาคารกระจก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เว้นวันจันทร์,วันอังคาร. ละวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระฉายาลักษณ์ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระองค์ผู้ทรงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชกรณียกิจเสมอมา