POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา

เปิดอ่าน 1,030 views

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา

 

กำหนดการมีดังนี้

  1. ออกประกาศรับสมัครฯ click     25 – 29 ต.ค.61

  2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61

  3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน                        19 พ.ย.61

  4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่                                                     25 พ.ย.61

  5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                                      4 ธ.ค.61

  6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย  7 – 27 ธ.ค.61

  7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)                    7 ม.ค.62

  8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง     28 ม.ค.62

  9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ     1 ก.พ.62

 

 

ที่มา : http://rcm.edupol.org/AdmissionDivision/index.php/2018/10/18/18-10-2561/

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2941-0979
Fax 0-2941-3661