POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

โครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิก ประเทศเยอรมนี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เปิดอ่าน 255 views

ตชด. ร่วมกับ สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย และ พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี จัดทำโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค
ให้แก่ นร.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) พลตำรวจตรีวันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ คุณศุภฤกษ์ โรจน์วงศ์สุริยะ รองประธานบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด ,คุณกันตพัฒน์ ศิริเจริญโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี จำกัด ,คุณกฤติน พิมพ์โมกข์ ผู้ประสานงานโครงการ และ พันตำรวจเอก ประกอบ พลเตชา รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดทำโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิก ประเทศเยอรมนี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ โดยนำ Mr.Ronald Boretti ผู้ฝึกสอนบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด มาเป็นครูฝึกสอน ณ.ห้องประชุม 101 อาคารจุลพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียนและสนับสนุนโอกาสการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และจะมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

             สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี และบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์การฝึกสอนฟุตบอลตามมาตรฐาน ของสโมสรบาเยิร์นมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยมีทีมผู้ฝึกสอนชาวเยอรมัน นำโดย Mr. Ronald Boretti และผู้ฝึกสอนชาวไทย ซึ่งได้รับใบอนุญาต (License) ในการฝึกสอนอาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ จำนวน ๔๖ โรงเรียน จำนวน ๑๕๐ คน การอบรมทักษะการฝึกสอนให้แก่ครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน ๔๖ คน รวมถึงมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน (ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียนที่มีทักษะฟุตบอลยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นอกจากจะได้รับการสนับสนุน ทีมผู้ฝึกสอนจากบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัดแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำโครงการ จากคุณ กันตพัฒน์ ศิริเจริญโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 

ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจ อยากจะร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ตามต่างจังหวัด ยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก โดยสามารถบริจาคได้ ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร.๐๒ ๒๗๙ ๙๕๒๐-๓๔ ต่อ ๕๑๕๑๓ www.bpp.go.th , E-mail :005bpp@gmail.com