POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

กลับมาอีกครั้ง กับงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2

เปิดอ่าน 584 views

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมความพร้อมรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร และร่วมจัดกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการจัดกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ท.ปิยะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้นำเอาข้อสั่งการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่ให้มีการนำเอาผลสรุปการจัดงานในครั้งที่แล้วมาพิจารณาดูบทเรียนข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเห็นว่าแผนการจัดการทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรดีอยู่แล้ว เพียงแต่อาจต้องปรับปรุงบางส่วนให้กระชับและมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นและเชื่อมั่นว่า ในปีนี้จะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุด สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติในวันนี้ เป็นการประชุมของกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ทั้งกำพล วัสดุอุปกรณ์ จาก 37 หน่วยงาน ทั้งส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และภาคเอกชน

ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของทุกหน่วย ทั้งทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งก่อนการจัดงาน/ขณะจัดงาน/และหลังจัดงาน โดยก่อนจัดงานจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ยานพาหนะ ในการเข้าพื้นที่เตรียมงาน การจัดการจราจร ส่วนระหว่างการจัดงานก็เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการบริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและขนส่ง การบริการด้านการแพทย์ ให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน การจัดสถานที่จอดรถ รวมทั้งการคัดกรองบุคคลเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ามาร่วมงาน ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และร่วมงานอย่างมีความสุขที่สุด

สำหรับในปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากจะเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรแล้ว ยังจะได้จัดสร้าง “โรงพักริมคลอง” จำลองการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และในปีนี้ประชาชนสามารถมารับบริการรับแจ้งเหตุได้จริง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาปฏิบัติหน้าที่ สวมใส่ชุดตำรวจย้อนยุคคอยให้บริการ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวสำคัญของกิจการตำรวจในอดีต การแสดงความสามารถของสุนัขตำรวจและม้าตำรวจ รวมถึงการละเล่นต่างๆที่ประยุกต์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย