POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

การประชุมระหว่างตำรวจไทย-มาเลเซีย ระดับบริหาร ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

เปิดอ่าน 289 views

การประชุมระหว่างตำรวจไทย-มาเลเซีย ระดับบริหาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทั้งสองฝ่ายสลับกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่างตำรวจไทย – มาเลเซีย ระดับบริหาร ครั้งที่ ๒๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ พ.ย.๒๕๖๑ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ตร.ไทย และ ตัน สะรี ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ฟูซี บิน ฮารูน ผบ.ตร.มาเลเซีย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ตร.มาเลเซีย การประชุมฯ มีทั้งหมด ๙ หัวข้อ ได้แก่ การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าอาวุธ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน ความคืบหน้าในการส่งคืนของกลาง (ยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม) ระหว่างสองประเทศ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ การกระทำความผิดในน่านน้ำ และการกระทำอันเป็นโจรสลัด เรื่องอื่น ๆ (การฝึกอบรม / การพัฒนาบุคลากร และ คณะกรรมการความร่วมมือด้านอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ)
การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาถึงผลของการปฏิบัติงานร่วมกันในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จ มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมร่วมกัน นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังแสดงถึงความตั้งใจจริงในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไป

วันที่ 14พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และ นาย ตันซรี ดาโต๊ะ ศรี โมฮาหมัด ฟูซิ บิน ฮาลัน ผบ.ตร.มาเลเซีย ลงนามความร่วมมือการปฏิบัติราชการ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ในการประชุม 25th Departmental Review of Joint Thailand – Malaysia Working Committee Meeting on Criminal Activities โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาตำรวจมาเลเซีย และไทย ร่วมประชุม

Share Button