POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการจัดงาน “ดนตรีตำรวจโลก” ครั้งที่ 23 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันไร้พรมแดนจากตำรวจสู่ประชาชนและจากตำรวจไทยสู่ตำรวจทั่วโลก

เปิดอ่าน 1,004 views

วันนี้ (19 พ.ย. 2561) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์. แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ. ดุสิต สังขะเมฆะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ปส.4, Mr.Tomoyuki Fujiyama เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย , Mr. Hirotsugu Horinouchi คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีตำรวจโลก เจ้าหน้าที่ระดับสูงากหนังสือพิมพ์ไมนิจิ ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดง ดนตรีตำรวจโลก ครั้งที่ 23 โดยประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแสดงครั้งนี้

            การจัดงานแสดง “ดนตรีตำรวจโลก” ได้ริเริ่มจากสำนักพิมพ์ไมนิจิ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ตำรวจผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนได้ใช้ดนตรีเป็นภาษาสากล ในการสร้าง ความสัมพันธ์ และก่อเกิดความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยงานแสดงดนตรีตำรวจโลกครั้งแรกได้จัดขึ้น ในปี 2539 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เชิญวงดุริยางค์ตำรวจจากนิวยอร์ก ลอนดอน ซิดนีย์ โซล ปารีส และมาดริด มาร่วมจัดแสดงในขบวนพาเหรดและดนตรีร่วมกับวงดุริยางค์ของประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้น ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับวงดุริยางค์ของแต่ละประเทศในทุกภูมิภาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี 2561 นี้ ส านักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดง “ดนตรีตำรวจโลก” ครั้งที่ 23 (The 23 rd World Police Band Concert in Thailand) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการจัดงานแสดง “ดนตรีตำรวจโลก” ครั้งนี้ มีประเทศที่ส่ง วงดุริยางค์เข้าร่วมแสดง จำนวน 4 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน รับชมการแสดงดนตรีจากวง ดุริยางค์ตำรวจทั้ง 4 ประเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ เอเชียทีค – เวลา 15.30 น. พิธีเปิดงานแสดง “ดนตรีตำรวจโลก” ครั้งที่ 23 (The 23 rd World Police Band Concert in Thailand) ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ – เวลา 16.00 น. การแสดงขบวนพาเหรดวงดุริยางค์ตำรวจ 4 ประเทศ จาก Town Square ไปยังท่าเรือเอเชียทีค – เวลา 16.30 น. การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดุริยางค์ตำรวจ 4 ประเทศ

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ เอเชียทีค – เวลา 15.30 น.

             พิธีเปิดงานแสดง “ดนตรีตำรวจโลก” ครั้งที่ 23  (The 23 rd World Police Band Concert in Thailand) ณ เอเชียทีคเดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์  – เวลา 16.00 น. การแสดงขบวนพาเหรดวงดุริยางค์ตำรวจ 4 ประเทศ  จาก Town Square ไปยังท่าเรือเอเชียทีค  – เวลา 16.30 น. การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดุริยางค์ตำรวจ 4 ประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม – เวลา 16.00-19.00 น.

             รับชมการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ของวงดุริยางค์ตำรวจ 4 ประเทศ  โดยประตูหอประชุมจะเปิดให้ผู้เข้าชมในเวลา 15.30-16.00 น. ทั้งนี้ ส านักงานตำรวจแห่งชาติ มีความพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนและผู้มาเยือนในทุกด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานแสดง “ดนตรีตำรวจโลก”  ครั้งนี้จะสร้าง ความสัมพันธ์อันไร้พรมแดนจากตำรวจสู่ประชาชนและจากตำรวจไทยสู่ตำรวจทั่วโลก ผ่านภาษาที่เป็นสากล  คือ ภาษาแห่งเสียงดนตรี

#ดนตรีตำรวจโลกครั้งที่23 #wordpolicebandceoncert #ดุริยางค์ตำรวจ
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #policetv #คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีตำรวจโลก