POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ตำรวจ EOD เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการ RAVENS CHALLENGE ASEAN 2018

เปิดอ่าน 1,288 views

วันนี้ (19 พ.ย. 2561) ณ ค่ายนเรศวร (สอ.ตชด.) กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด  กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล (EOD) เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge  ASEAN 2018 โดยมี พล.ต.ท. ติณภัทร ภุมรินทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทบทวนแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ ระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดตลอดจนการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ได้มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหน่วย EOD จากทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรมฝนครั้งนี้ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศแคนนาดา ประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ โดยมี RISC เป็นผู้จัดการฝึกและเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

Ravens International Security Consultants (RISC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคณะผู้จัดการฝึกนานาชาติ/การฝึกผสม Ravens Challenge ด้านการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ EOD จากทั่วโลก ให้เป็นเจ้าภาพร่วม สำหรับ RAVENS CHALLENGE ASEAN 2018  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย. 2561 ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

 

 

 

#RAVENCHALLENGEASEAN2018 #RavenInternational #EOD #IED #กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ #กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด  #กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ  #กองบัญชาการตํารวจนครบาล(EOD)