POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

INSIGHT POLICE – หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นที่ 2/2561 (SKY)

เปิดอ่าน 318 views

INSIGHT POLICE – หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นที่ 2/2561 (SKY)

 

 กองร้อยฝึกส่งกำลังทางอากาศ กองกำกับการ 4 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นที่ ที่มีการฝึกส่งกำลังทางอากาศ และทำการฝึกโดดร่มในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการฝึกโดดร่มแบบยุทธวิธี ซึ่งจะมีการฝึกในหลักสูตรการฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง หรือ Sky Dive เป็นประจำทุกปี ตามปีงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และในปีนี้ก็เป็นหลักสูตรการฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง ในรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในห้วงวันที่ 6 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้มีพิธีเปิด โดยมี พล.ต.ต. ทัศนา แสงงาม ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร เป็นประธานในพิธี และมี พ.ต.อ. รังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ในการฝึกครั้งนี้ จะทำการฝึกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนภาคพื้น ในเรื่องของทฤษฎี สัญลักษณ์ ท่าทางการออกจากอากาศยาน การปฏิบัติในอากาศยาน รวมถึง การกระตุกร่ม และ 2. ส่วนของอากาศยาน ซึ่งจะต้องทำการโดดร่มแบบกระตุกสายคงที่ หรือร่มก่อน และหลังจากนั้นก็จะขึ้นสู่ภาคอากาศยานเต็มตัว คือการโดดร่มแบบกระตุกเอง ซึ่งทางครูฝึกก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศยาน . และในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ก็เป็นการโดดร่มแบบกระตุกเอง ในจั๊มสุดท้ายของผู้เข้าฝึก เมื่อได้โดดลงมาจากอากาศยานลงสู่ภาคพื้นสนามโดดร่มตุงคะเตชะ ก็ได้มีการติดปีกอ่อนให้กับผู้เข้ารับการฝึก โดย พ.ต.อ. รังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ก็ได้มีพิธีปิดและติดปีกจบหลักสูตรการฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง โดย พล.ต.ต. ทัศนา แสงงาม ผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทอดไท ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / Sunbox – 109 / Dynasat – 181 • Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES POLICE TV • Website : http://www.policetv.tv • LINE : @poltv