POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

“ตำรวจน้ำ” พร้อมรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกทางน้ำเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 346 views

 

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ณ กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผู้กำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ในฐานะโฆษกกองบังคับการตำรวจน้ำ) แถลงมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกทางน้ำเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 โดยเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดินทางไปท่องเที่ยวในถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับการนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การจัดงานรื่นเริงของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่พักผ่อนทางน้ำทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ จึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกทางน้ำ เทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 (รปภ.รน.62) ของ กองบังคับการตำรวจน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก

ด้านการจราจรทางน้ำแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจน้ำ (ส่วนกลาง) ขึ้นที่ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน เขต 1-9 (ส่วนภูมิภาค) ขึ้นที่ กองกำกับการ 4–12 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตลอดจนจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่ 1 – 39 ขึ้นที่สถานีตำรวจในสังกัด กองกำกับการ 4–12 กองบังคับการตำรวจน้ำ จุดท่องเที่ยวสำคัญทางน้ำที่ประชาชนนิยมมาท่องเที่ยว อาทิเช่น ไอคอนสยาม, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, หาด หรือเกาะต่างๆ เป็นต้น

นอกจากการมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกทางน้ำเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ยังจัดให้มีการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยการจำลองการณ์โป๊ะล่มและมีผู้ประสบภัยหลายราย มนุษย์กบตำรวจ (กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจน้ำ) ซึ่งทำหน้าที่หน่วยกู้ภัยทางน้ำพร้อมหน่วยสนับสนุนจากมูลนิธิร่วมกตัญญู สาธิตการใช้เรือลิฟต์พร้อมหน่วยปฏิบัติการทางน้ำเข้าช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งกองบังคับการมีความพร้อมด้านการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลโป๊ะ ท่าเรือ ต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงานเคาท์ดาวน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวริมน้ำต่างๆทั่วประเทศ

กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้กำหนดมาตรการด้านต่างๆ ดังนี้
1. มาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม
1.1 ให้เข้มงวด กวดขัน การฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดี ก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น การลอบวางเพลิง การลอบวางระเบิด การลักทรัพย์ การประทุษร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
1.2 นำมาตรการสายตรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ตรวจสอบ และให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2. มาตรการกิจกรรมด้านการปราบปราม
2.1 ให้กวดขันจับกุมผู้ผลิต ผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก นายทะเบียนท้องที่ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ โดยเคร่งครัด
2.2 ให้กวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน ร่วมถึงการเล่นที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน

– 2 –
3. มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางน้ำ
3.1 จัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการควบคุม มิให้ผู้ควบคุมเรือโดยสาร บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราพิกัดที่กำหนด
3.2 ตรวจสอบเสื้อชูชีพ ประจำเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว ให้มีครบตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
3.3 ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบท่าเรือและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ท่าเรือ รับน้ำหนักเกินอัตราที่กำหนดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะท่าเรือที่มีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก
3.4 ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่อง ให้ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนด
3.5 ตรวจสอบสารเสพติดและการดื่มสุราของผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่อง อีกทั้งการใช้ความเร็วของเรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยว
3.6 กวดขัน ตักเตือน จับกุม ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
4. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
4.1 จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจออกประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยบูรณาการการปฏิบัติกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว หรือตำรวจพื้นที่ ตามท่าเรือโดยสาร ท่าเรือท่องเที่ยว และตามสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญ ในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยทางน้ำ และชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง
4.2 ประสานกับกรมเจ้าท่า ในการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำอย่างใกล้ชิด 4.3 จัดทำประกาศเรื่องการป้องกันอันตรายในเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งแจกจ่าย ติดประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
4.4 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “ประชาสุข ทุกน่านน้ำ เรียก ตำรวจน้ำ ๑๑๙๖” ติดตามท่าเรือโดยสาร เพื่อให้ประชาชนทราบ

สายด่วนตำรวจน้ำ 1196

Share Button