POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

รายการตำรวจอินดี้ : Ravens Challenge ASEAN 2018 : Welcome To Thailand

เปิดอ่าน 143 views

 

 

ช่วงสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันนอกจาประเทศไทยแล้วในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ที่ต้องเผชิญกับการก่อความไม่สงบนั้น ชุดเก็บกู้ ตรวจพิสูจน์ และชุดทำลายวัตถุระเบิดหรืออีโอดี ก็เป็นอีกหน่วยที่มีบทบาทสูงที่ต้องเสี่ยงภัยเข้าตรวจสอบวัตถุอันตราย และวัตถุระเบิดอยู่บ่อยครั้งในหลากหลายเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น เพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุระเบิดพวกเขาจะเป็นหน่วยแรกที่เข้าตรวจสอบพร้อมเก็บกู้ระเบิดทันที นับว่าเป็นหน่วยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เสี่ยงอันตรายทุกครั้งที่ออกทำงานปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เห็นความจำเป็นกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าสถานการณ์เหล่านี้ จึงคิดนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับหน่วยเก็บกู้ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ให้มีมาตรฐานเพื่อต้องการลดการสูญเสียกำลังพลของเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ขึ้นหรือไม่ก็ตาม เพราะทุกหน่วยต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และพร้อมรับมือกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ จึงได้มีการจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ” เพื่อเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวิถีของคนเก็บกู้ตรวจพิสูจน์และทำลายวัตถุระเบิด ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นในชื่อของ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RAVEN CHALLENGE ASEAN 2018

………………………………………………………………………..
POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 / Sunbox – 109 / Dynasat – 181
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES
POLICE TV Website : http://www.policetv.tv
Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv
#ตำรวจอินดี้ #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ทีวีตำรวจ

Share Button