POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ลงทะเบียนแล้วหรือยัง พรบ ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 651 views

รู้หรือไม่ ตามพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จะต้องยื่นขอใบอนุญาตภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 หากฝ่าฝืน ผู้ประกอบการ มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องการผ่านการฝึกอบรม 10 ชม. จากสถานฝึกอบรมที่ตร.อนุมัติ ฝ่าฝืนมีโทษ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

www.sarnitet.police.go.th

 

>>>> DOWNLOAD LINK<<<<<