POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ 4

เปิดอ่าน 455 views

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ,พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,พลตำรวจตรี วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,พลตำรวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4,พันตำรวจเอก บูรหัน. ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน,แม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน ,ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ว44,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน,ครูใหญ่,นักเรียน,ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 มีนักเรียนไทย-มุสลิม จำนวน 75 คน ครู ตชด. 7 นาย และครู 4 คน

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง ปี 2560 พบว่าไม้ผลเพยงพอต่อการบริโภค ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้งและถั่วมะแฮะไม่ผลผลิตเพียงพอ เพราะโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกน้อย จึงให้ผู้ปกครองนักเรียนนำเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวและถั่วมะแฮะกลับไปปลูกที่บ้านแล้วนำกลับมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มาช่วยสอนตัดผมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นซอสมะละกอ กล้วยฉาบ ข้าวต้มมัด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนปลูกไม้ผลคนละหนึ่งต้น และปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอรรี่และพันธ์พื้นเมือง มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก มีการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่อบกรอบ มี 4 สูตร คือ สูตรดั้งเดิม สูตรผสมถั่วลิสง สูตรผสมถั่วเขียว สูตรผสมงา. จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทันตกรรมพระราชทาน ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มาทำการรักษาราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไปมาลำบาก สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้