POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ประกาศผลสอบรอบแรก(ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ตร. โครงการพิเศษภาคใต้ (ชาวไทยพุทธ-มุสลิม) *

เปิดอ่าน 317 views

Share Button