POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

ประกาศกองสรรพวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

เปิดอ่าน 284 views

ประกาศกองสรรพวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องสอบราคาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔๐ กระบอก

Share Button