POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบเป็นข้าราชการตร.ชั้นประทวน

เปิดอ่าน 516 views

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : ชายหรือหญิง อายุ 18 -35 ปี

วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.immigration-thai.com

โดยสามารถสอบถามข้อมูล การจัดหาคู่มือเตรียมสอบวิชากฏหมายตรวจคนเข้าเมืองและคู่มือภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ที่หน่วยรับสมัครทุกแห่งตามประกาศ รับสมัครในเว็บไซต์ www.immigration.go.th

Share Button