POLICETV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ภูเขาทอง

เปิดอ่าน 212 views

ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และมีนโยบายให้ดูแลความเรียบร้อยในห้วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเล่น พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และโคมลอย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและอัคคีภัย ทั้งต่อผู้ที่เล่นหรือบุคคลอื่น จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับเข้มงวดกวดขัน ทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซื้อ รวมทั้งผู้ที่เล่น พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และโคมลอย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ภูเขาทอง แขวงสำราญราษฎร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร เพื่อปิดตำนานศูนย์กลางจำหน่าย พลุ ปะทัด ดอกไม้เพลิง ภูเขาทอง ที่มีมากว่า 50 ปี ซึ่งถือว่า เป็นแหล่งจำหน่าย พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง แหล่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าจากนี้ไปจะไม่มีร้านจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ในบริเวณภูเขาทอง อีกต่อไป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ
ผู้จำหน่าย หรือผู้ที่มีความประสงค์ที่จะนำเข้า สั่งทำ พลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ดังนี้
1.ให้แจ้งความประสงค์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่นายทะเบียนท้องที่ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนราษฏร์ และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 สำหรับผู้ใดที่ทำ สั่ง นำเข้า หรือจำหน่ายซึ่งดอกไม้เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ ตามมาตรา 77
2. ใบอนุญาตมีอายุการใช้งาน 1 ปี กรณีใบอนุญาตในการจำหน่ายสิ้นอายุ และยังคงมีการจำหน่ายต่อเกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
3. ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พุทธศักราช 2556)
ได้กำหนดให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ก) ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ (ข) ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก (ค) ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง ฯลฯ หากผู้ประกอบการ
ผู้จำหน่ายรายใดจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ที่ไม่มีฉลาก หรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ
4. ห้ามมิให้มีการจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ขึ้นสู่อากาศ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 27/2559 ลง 10 มิ.ย.59 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– 2 –
นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศกวดขันกวาดล้างจับกุมการจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง หากไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ให้ทำการจับกุมโดยเฉียบขาด สำหรับผู้ที่เล่นพลุประทัดและดอกไม้เพลิง รวมตลอดถึงโคมลอย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบให้ทำการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายในทันที จึงขอฝากถึงประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบผู้ใดกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย หรือเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือโคมลอย ให้ถ่ายรูปพร้อมแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมในทันทีโดยให้แจ้งมาที่ 1599 หรือ 191 เพื่อทั้งนี้เพื่อปิดตำนานการการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงและรอยโคมไฟที่อาจเป็นอันตรายต่ออย่างร้ายแรงหรือแก่ประชาชนต่อไป

 

Share Button