รายการ สน.เพื่อประชาชน : S.W.A.T CHALLENGE 2019 / EP.3

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (S.W.A.T. CHALLENGE 2019) ……………………………………………………………….. รายการ สน.เพื่อประชาชน ออกอากาศทุกวันเสาร์ 13:30 – 14.00 น. 📺 สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจ, POLICE TV 📺 ติดตามรับชมผ่านทาง 📡 : กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 203, กล่องรับสัญญาณ GMMZ ช่อง 140 🖥 : www.policetv.tv 📲 : แอพพลิเคชั่น Police TV (IOS, Android) #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจ #POLICETV #SWAT #โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

You may also like

1235
Page 1 of 5