(23 มี.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรกทม. ทุกคน โดยเฉพาะพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย …

กทม. ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าต่อเนื่อง เดินหน้าผลิต Face Shield เพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ Read More »