กระทรวงสาธารณสุข คือที่สุดท้ายที่ยาเสพติดจะถูกจัดเก็บไว้ หลังจากถูกจับกุมผ่านการสอบสวน และสถานตรวจพิสูจน์ หลังจากนั้นคือจุดจบของยาเสพติดทั้งหลาย กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง #โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับของกลางจากคลังเก็บรักษา #โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เพื่อร่วม …

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเผาทำลายยาเสพติดของกลาง คดีสิ้นสุดแล้วทั้งสิ้น 25 ตัน Read More »