ตามที่ได้มีการประกาศชักชวนให้ออกมาร่วมกันชุมนุมผ่าน  Social Media ได้ประชาสัมพันธ์นัดหมายทำกิจกรรม โดย  1. กลุ่ม UNME of Anarchy …

รอง ผบช.น. เน้นย้ำขอเตือนผู้ชุมนุมที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุม Read More »