กาญจนบุรี ผบก.ตชด.ภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้สุดความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ห้ามยุ่งเกี่ยวกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท หากพบพร้อมดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย ให้ถึงที่สุด วันนี้ …

ผบก.ตชด.ภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้สุดความสามารถ Read More »