วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี …

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Read More »