ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5  จังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. …

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ร่วม บก.ควบคุม ปส. จัดฝึกอบรม การสกัดกั้นยาเสพติด แบบ E-lerning Read More »