จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่กำลังลุกลามเป็นวงกว้าง ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มจากการกระทำหองมนุษย์ จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง สูงสุดติดอันดับของโสกอยู่ในขณะนี้ และได้ส่งมลกระทบต่อสุขภาทอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก พล.อ ประยุทธ์ …

ตร. กำชับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกกวันไฟป่า พร้อมเร่งติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด Read More »