ตํารวจสอบสวนกลาง โดย ปคบ.ร่วม สบส. จับกุมหมอเสริมความงามปลอม พบเคยถูกจับเมื่อ พ.ศ.2556 ศําลสั่งจําคุก 7 ปี …

จับกุมหมอเสริมความงามปลอม เพิ่งพ้นโทษ จําคุก 7 ปี Read More »