ด้วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้กําชับทุกหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการปราบปราม ขบวนการค้ามนุษย์ สืบสวนขยายผล จับกุมตัวผู้กระทําความผิดโดยมอบหมายให้ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง …

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จับกุมเครือข่ายโมเดลลิ่งนําเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาขายบริการทางเพศออนไลน์ Read More »