การด่ากันหยาบคายต่อหน้ากันสองคน ถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 393 จะมีโทษจามกฎหมายลหุโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 …

ด่ากันในพื้นที่สาธารณะ มีโทษตามกฎหมาย Read More »