เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 ด่าน ตม.เชียงแสน จัดทีมประชาสัมพันธ์ออกแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในช่วงภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้นำรถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW …

ด่าน ตม.เชียงแสน จัดทีมออกประชาสัมพันธ์ทั้งทางบก-ทางน้ำ เกี่ยวกับแนวทางป้องกันตัวในช่วงโควิดระบาด Read More »