วันนี้ 18 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย        ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ …

ตร. ชี้แจง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More »