จากสภาพปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ตร. ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ จนก่อเกิดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบ …

ตร. ลงนามบันทึกข้อตกลง ผนึก 2 ธนาคารใหญ่ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ Read More »